Tjänster

 

INSTALLATION

– Kraft- och belysningsanläggningar, nyinstallation.
– Bostadshus.
– Data- och telenät.
– Industri.

SERVICE

– Felsökning och reparationer.
– Belysningsanläggning.
– Tele och datanät, utbyggnad och omkoppling.
– Industri.
– Industrimaskiner, inkoppling och felsökning.
– Specialmaskiner.

LYFTDON

– Service och underhåll, mekaniskt och elektriskt.
– Serviceavtal.
– Linbyten.
– Försäljning av ny och begagnad utrustning. Modernisering och ombyggnation av äldre traverser och lyftar.
– Radiostyrning, nymontage och reparationer.