GDPR

Så här arbetar vi på Hagabergs Elektriska AB, organisationsnummer 556847-6963 med GDPR.

Hagabergs Elektriska AB behandlar personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete hos er som kund.

Hagabergs Elektriska AB behandlar alla personuppgifter i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen).

Personuppgifter som avser kunder, organisationsnummer, namn, adress, tele-fonnummer, e-postadress och i förekommande fall fastighetsbeteckning behandlas i syfte att fakturera och ansöka om ROT-avdrag.

Personuppgifterna lämnas aldrig vidare till part utanför EU eller tredje part om det inte finna laglig grund. Vi säljer aldrig uppgifter om våra kunder eller använder dem i marknadsföring.

Hagabergs Elektriska kan kostnadsfritt en gång per kalenderår lämna ut begärda personuppgifter. För detta kontakta personauppgiftsansvarig på info@hagabergsel.se.

När vi får reda på att uppgifter vi har är fel så rättar vi dem.

Personuppgifterna raderas när de inte längre behövs, t ex 7 år efter Rot-avdrag, eller när garantitid har upphört samt om vi inte har haft någon relation på 5 år med hänsyn tagen till eventuell garantitid för av oss utfört arbete.

Personuppgifterna skyddas via lösenordsskyddad nätverk där bara behörig personal har access.

Personuppgiftsansvarig kan kontaktas på info@hagabergsel.se